Глава 19. Увеличавайте печалбата и намалявайте разходите

Най-добрите хора във всяка делова организация са тези, които непрекъснато търсят пътища, с помощта на които организацията би могла да покачи своите печалби. Колкото по-голямо влияние оказва вашата работа върху чистата печалба на фирмата, толкова по-голяма е вашата ценност като сътрудник и толкова е по-голямо възнаграждението, на което можете да се надявате.

Управление и развитие на кариерата

Девет стъпки, които ще Ви помогнат да запазите работата си по време на криза

Тези стъпки ще Ви помогнат да си запазите работата, ако това изобщо е възможно във Вашата ситуация.

Проблеми в работата

Искате да станете началник?

Готови сте да поемете отговорността на лидер на работното си място? Искате да станете началник? Да разгледаме как бихте могли да поемете „шефската” работа.

Стратегия за търсене на работа