Глава 2. Избирайте фирма според вкуса си

Книга та Брайън Трейси. Вашата първа задача на пътя към успешната кариера се състои в това да се научите да различавате бързо растящите фирми от тези, които демонстрират слаб ръст.

Планиране на успешна кариера

За какво ви трябва допълнителна работа

Съществуват доста начини да спечелите нещо извън основната си работа. Какви опасности крие работата след работа?

Стратегия за търсене на работа 1

Кариерен таван: има ли изход?

Често се случва, че служителят, който дълги години е работил в една фирма, усеща, че кариерата му е стигнала своя таван. Човекът проучва предложенията за работа на пазара на труда и разбира, че би могъл да намери по-добри перспективи в друга фирма. Но, не е лесно да напуснеш фирмата, на която си посветил дълги години от своя живот... Струва ли си да промените ситуацията в сегашната си фирма или все пак, трябва да потърсите късмета на друго място?

Управление и развитие на кариерата

Да бягате или да оставате? Как и дали да напуснете сегашната си работа

Преди някакви си 20-30 години смятахме, че колкото по-дълго работим в е дна фирма или организация - толкова е по-добре. Сега, ако спазвате този принцип, то несъмненно сте корав човек с високо ниво на лоялност към Вашата фирма. От другата страна, на пазара на труда сега се търсят хора, които могат ежедневно да проявяват гъвкавост и да приемат предизвикателствата на бързопроменящ се пазар.

Промяна на кариерата