Познавате ли добре хората, с които общувате?

Колко хора познавате наистина добре? Можете ли винаги да познаете, какво те мислят, чувстват, и какво ще направят в следващия момент от време? Обикновенно толкова добре можете да познавате много малко хора, повечето от тях са най-близките Ви хора. Всички останали Вие възприемате и разбирате с една или друга доза заблуда. По същия начин, често грешно, Ви възприемат и околните.

Приложна психология

Можем ли да се преборим с агресивния колега?

Отдавна са минали детските ни години, когато сме страдали от присмеха на своите другарчета. Защо ли сега понякога, когато се сблъскваме с някой колега, изведнъж започваме да се сещаме за онези отминали години? Възможно ли е сега, когато вече сме възрастни хора, най-накрая да се отървем от нападките и агресията на своите другарчета.

Проблеми в работата