Как да се подготвите за идеално представяне пред публика, ако нямате никакъв опит? - II част

Заключителни етапи на подготовката за представянето през публика - изнасяне на доклад, лекция или презентация. Не е трудно да бъдеш добър оратор.

Управление и развитие на кариерата