Великото изкуство да казваме Не

На всички ни е сложно да откажем на човека, който ни гледа в очите с надежда и очакване.

Приложна психология