Как да откажете работа, която току-що сте започнали?

Какво ще направите, ако започнете работа и веднага разберете, че тя не е за вас? Можете ли да се откажете? Какво ще кажете на следващия си потенциален работодател за това, че сте се отказали от предишната си работа веднага след като сте я започнали?

Напускане на работа

Учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение, преподавател в ЦПО

Учителите по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподавателите в ЦПО преподават на възрастни и учащи в средни училища и центрове за професионално обучение. Те подготвят учащите за работа в определени професионални области, за които обикновено не се изисква висше образование.

Професии и длъжности

Как да започнете кариера, ако имате диплома, но нямате опит?

Отдавна са минали хубавите години, когато всеки дипломиран специалист автоматично е получавал и работно място. Сега, всеки сам, трябва да си намери мястото под слънцето и от там да започне да изгражда кариерата си.

Стратегия за търсене на работа 1

Кариера, кариера, чужда кариера ... Как да изградим кариерата на своите подчинени

Съществува мнението, че всеки ръководител е загрижен за изграждането на кариерата на своите подчинени. За съжаление, това не е така.

Аз съм ръководител