Техник по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии

Техниците по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии осигуряват техническа помощ на потребители директно, по телефон, електронна поща или други електронни средства, включително диагностициране и решаване на въпроси и проблеми по софтуер, хардуер, компютърно периферно оборудване, мрежи, бази данни и Интернет, предоставят упътвания и подпомаг разработване, инсталиране и поддържане на системи.

Професии и длъжности

Луд ли е шефът ти? Първи сеанс: Поставяне на диагноза

Не казвайте, че шефът ви е лъчезарен, винаги на разположение, спокоен ръководител и професионалист. Не! Да бъдем реалисти! Той ви побърква, истински ви депресира и вие мислите, че е луд! Идвате на работа и попадате в ситуация, в която човекът, пред когото трябва да отговаряте за свършеното в следващите четири, шест, осем или повече часа, се държи като наскоро избягал от психиатрията.

Приложна психология