Познавате ли добре хората, с които общувате?

Колко хора познавате наистина добре? Можете ли винаги да познаете, какво те мислят, чувстват, и какво ще направят в следващия момент от време? Обикновенно толкова добре можете да познавате много малко хора, повечето от тях са най-близките Ви хора. Всички останали Вие възприемате и разбирате с една или друга доза заблуда. По същия начин, често грешно, Ви възприемат и околните.

Приложна психология

Поведете войската

За мнозина Светият Граал в кариерата им е постът на мениджър. Други обаче смятат, че управлението на други хора трябва да бъде избягвано на всяка цена.

Аз съм ръководител

Симпатията към непознат възниква за десета от секундата

Американски психолози доказаха, че интелектът почти не участва в съставянето на първоначалното впечатление.

Приложна психология

Всеки работодател мечтае служителите му да притежават тези 10 умения

Трудовият пазар непрекъснато се променя. Успехът на Вашата кариера пряко зависи от това, притежавате ли такива професионални умения, които се търсят от работодателите.

Планиране на успешна кариера

Защо не се харесвате на хората?!

Ако смятате, че мнозина ви смятат за антипатичен, може би в тази статия ще намерите някакво обяснение за това. Ако повечето от заобикалящите ви не ви обичат, вината едва ли е в тях.

Лично развитие