Тайните на успешното съвещание - І част

Много съвещания са обречени на неуспех още преди да са започнали. Защо? Защото този, който ги ръководи е забравил сам да се подготви и изобщо не е наясно за целите на мероприятието.

Аз съм ръководител