Наемате на работа нов служител? Не правете грешки!

Не е лесно да поемеш отговорността, да наемеш нов работник или служител за своята фирма. Човешко е да се греши. Но грешките, които се допускат при наемането на персонал, могат да струват скъпо на фирмата. Списанието U.S.News - World Report посочва 10 грешки, които препоръчва да се избягват при наемането на персонала.

Аз съм ръководител