Пет начина лидерът да получи лоялността на своите сътрудници

Младите сътрудници не се натискат да бъдат лоялни към фирмата, в която работят. По-възрастните сътрудници вече са изморени да чакат тяхната лоялност да бъде забелязана. Като резултат, никой не е лоялен към фирмата и към ръководителя си. Какво можете да направите, за да имате лоялни и щастливи сътрудници?

Аз съм ръководител

Искате да станете началник?

Готови сте да поемете отговорността на лидер на работното си място? Искате да станете началник? Да разгледаме как бихте могли да поемете „шефската” работа.

Стратегия за търсене на работа