Какво да прави ръководителят, когато в екипа възникват конфликти?

Дори и в най-задружните колективи понякога възникват скандали, които ръководителят не може да подмине. Как ефективно да се справите с конфликта? Да видим какво съветват специалистите.

Аз съм ръководител 4

Конфликти с колегите - как да ги решавате

Всеки работещ човек понякога има конфликт с колегите си. Не оставяйте нещата да се задълбочават. Колкото и да трае конфликтът, рано или късно трябва да го решите. Във Вашия интерес да нямате проблеми, които потенциално могат да попречат на кариерата Ви. Какво бихте могли да направите по въпроса?

Проблеми в работата

Цветът на лицето издава настроението

Хората подсъзнателно усещат какво чувства техния събеседник.

Приложна психология