Какво да прави ръководителят, когато в екипа възникват конфликти?

Дори и в най-задружните колективи понякога възникват скандали, които ръководителят не може да подмине. Как ефективно да се справите с конфликта? Да видим какво съветват специалистите.

Аз съм ръководител

Колега = противник?

Понякога се случва да имате конфликт с някой колега. Но Вие, като умен човек и кариерист, не бихте искали нещата да се задълбочават. Във Ваш интерес е да загасите конфликтът още в самото му начало. Какво можете да направите?

Проблеми в работата

Конфликтът на поколенията или как да живеем с по-млад началник?

Ситуацията, когато началникът е с десетина години по-млад от подчинените си, е доста разпространена. А, имайки предвид, че пенсионната възраст бавно, но сигурно се увеличава, след време това положение ще става по-скоро правило, отколкото изключение. Повярвайте, че мирно може да се живее и с шефа, който първоначално предизвиква във Вас бащинските чувства.

Управление и развитие на кариерата

Конфликти с колегите - как да ги решавате

Всеки работещ човек понякога има конфликт с колегите си. Не оставяйте нещата да се задълбочават. Колкото и да трае конфликтът, рано или късно трябва да го решите. Във Вашия интерес да нямате проблеми, които потенциално могат да попречат на кариерата Ви. Какво бихте могли да направите по въпроса?

Проблеми в работата