Писател и сродни

Писателите и сродни на тях творци планират, проучват и пишат книги, сценарии, приказки, пиеси, есета, речи, наръчници, спецификации и други нежурналистически статии (с изключение на материали за вестници, списания и други периодични издания) с цел публикуване и представяне.

Професии и длъжности

Сигурни ли сте, че се намирате на своето работно място?

Предлагаме Ви лесен начина да определите, дали работата, която работите е точно за Вас.

Приложна психология