Глава 18. Отделяйте основното внимание на клиента

Вашият шеф е вашият купувач (клиент). Вашите колеги са ваши купувачи. Сътрудниците, който ви се подчинявят са ваши купувачи. И, разбира се, хората, които купуват вашите продукти или плащат за вашите услуги, също са ваши купувачи. Всеки се полага на някого за нещо. Всеки се явява нечий купувач (клиент). Вашият успех в работата и в живота като цяло напълно ще се определя от това, доколко добре обслужвате купувачите (в широкия смисъл на думата) и удовлетворявате техните потребности.

Планиране на успешна кариера

Служител, информиращ клиенти

В тази група се включва персонал, информиращ клиенти, некласифициран другаде.

Професии и длъжности

Служител, обслужващ запитвания на клиенти

Служителите, обслужващи запитвания на клиенти отговарят на лични, писмени, електронни и телефонни запитвания и оплаквания относно стоките, услугите и политиката на организацията, предоставят информация и пренасочват хората към съответните компетентни лица или други източници. Тези служители работят на такива места, които им позволяват да са в пряк контакт с клиентите или с производството на стоки и услуги.

Професии и длъжности

Луд ли е шефът ти? Първи сеанс: Поставяне на диагноза

Не казвайте, че шефът ви е лъчезарен, винаги на разположение, спокоен ръководител и професионалист. Не! Да бъдем реалисти! Той ви побърква, истински ви депресира и вие мислите, че е луд! Идвате на работа и попадате в ситуация, в която човекът, пред когото трябва да отговаряте за свършеното в следващите четири, шест, осем или повече часа, се държи като наскоро избягал от психиатрията.

Приложна психология