Десет важни неща, които привличат успех

Искате ли да се съсредоточите върху нещо наистина важно за вас? Всеки ден си задавайте тези десет въпроса. Отговорите ви ще насочат вашето внимание върху неща, които наистина привличат успех.

Лично развитие

Ако нямате късмет по време на интервю за работа...

Мислите, че сте се подготвили за събеседване идеално, наспали сте се, изглеждате перфектно и сте се запознали с дейността на фирмата, в която кандидатствате за работа. Дори сте преговорили предварително отговори на най-вероятните въпроси. Всичко изглежда перфектно или, поне, много добре. Но...

Успешни стратегии на интервю за работа