Наемате на работа нов служител? Не правете грешки!

Не е лесно да поемеш отговорността, да наемеш нов работник или служител за своята фирма. Човешко е да се греши. Но грешките, които се допускат при наемането на персонал, могат да струват скъпо на фирмата. Списанието U.S.News - World Report посочва 10 грешки, които препоръчва да се избягват при наемането на персонала.

Аз съм ръководител

Как да се справите с трагичните ситуации по време на интервю за работа?

Настъпи моментът, когато сте се подготвили за Вашето интервю за работа, предвидели сте и най-дребните детайли и изведнъж се случва нещо непредвидено. Какво да правите? Да паникьосвате и да се откажете от предложения Ви шанс за добра работа или да се опитате да оправите нещата?

Успешни стратегии на интервю за работа