Омразата към началниците е програмирана от самата организация на работата

Повече от половината работещи хора смятат, че най-напрегнатият момент в тяхната работа е контактуването с прекия началник. Лидерите имат по-голяма заплата, стоят по-високо в йерархията и правят само проблеми.

Приложна психология

Имате лоши отношения с подчинените? Сигурно правите една от 6-те основни грешки!

Роберт Хоган в своята книга Personality and the Fate of Organizations е забелязал, че за повечето работници най-напрегнатият аспект на работата се явява тяхното взаимодействие с ръководството. Ако се замислим, наистина в съвременният свят много често се срещат лоши отношения между подчинените и началниците.

Аз съм ръководител

Мъжете и жените: различни врати към кариерата

Защо едни хора правят успешна кариера, а други – не? Защо предуспяващите в кариерата жени се срещат по-рядко от мъжете?

Планиране на успешна кариера