Познавате ли добре хората, с които общувате?

Колко хора познавате наистина добре? Можете ли винаги да познаете, какво те мислят, чувстват, и какво ще направят в следващия момент от време? Обикновенно толкова добре можете да познавате много малко хора, повечето от тях са най-близките Ви хора. Всички останали Вие възприемате и разбирате с една или друга доза заблуда. По същия начин, често грешно, Ви възприемат и околните.

Приложна психология

Покачете си настроението!

Всеки от нас понякога има лоши моменти. Случва се, да ставаме потиснати, обезсърчени и раздразнени. Човекът в лошо настроение става придирчив и несправедлив. Психолозите смятат, че лошото настроение може да заразява околните. Унинието се предава на хората, които се намират в контакт с човека в лошо настроение.

Лично развитие