Служител, водещ статистически, финансови и застрахователни документи

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи получават, съставят и изчисляват статистически или актюерни данни или извършват помощни административни задачи, свързани с транзакции на банки, застрахователни и други финансови компании.

Професии и длъжности

Служител, водещ статистически и финансови документи

В тази група са включени лицата, които: получават, събират и изчисляват статистически или актюерски данни или извършват административни задачи, свързани с банкови операции или операции на други финансови институции.

Професии и длъжности

Намерете своят път към шефа си

Имате въпроси или проблеми, с които искате да се обърнете към началника си, но все не намирате удобен момент да го направите?

Управление и развитие на кариерата