Финансов и инвестиционен консултант

Финансовите и инвестиционните консултанти разработват финансови планове за отделни лица или организации, както и инвестират и управляват средства от тяхно име.

Професии и длъжности

Най-добрите професии в Америка

Списанието Money заедно със Salary.com направиха класация на най-добрите професии в Америка. В проучването се вземат в предвид заплащането, стреса, възможностите за развитие и други фактори, като в резултат се получава следното подреждане:

Избор на кариера 1