Изследванията показват, че колкото повече плащат на един човек, толкова по-малко му се иска да работи

Традиционно се смята, че материалното възнаграждение се явява най-сигурният източник на мотивация. Върху тази идея е основан целият съвременен мениджмънт – иначе за какво са измислени бонусите, премиите и самата идея за кариерния ръст? Без цялата тази менажерия съвременната цивилизация просто ще се срути. Затова вие сигурно няма да повярвате в това, което ще прочетете тук. Все пак, опитайте.

Приложна психология

Може ли Вашият шеф само да се преструва на компетентен?

Списанието Journal of Personality and Social Psychology е публикувало резултати от ново изследване, проведено от американски социопсихолози. Според получените данни, често, некомпетентен човек трябва само да се държи като лидер, за да стане такъв.

Приложна психология