Фотография в автобиографията – толкова ли е важна тя?

На всеки от нас му се е случвало инстинктивно да почувства симпатия към съвсем непознат човек, който още с нищо не е успял да се покаже. Върху какво се основава нашето благоприятно първо впечатление за човека?

Подготовка на документи за кандидатстване

Защо мотивационните писма са важни

Необходимо ли е да имате мотивационно писмо, когато отговаряте на обява за работа? Отговорът е – категорично Да. Мотивационното писмо има три важни цели:

Подготовка на документи за кандидатстване

Подреждане на офис: Хаосът ни завладява и печели?

Вчера се върнах от отпуската си и родният ми офис ме посрещна с обичайните си купчини и купчинки от „важни” документи, „спешни” документи и тези „с неясен произход”. Изведнъж усетих, че не мога вече да възприемам гледката на работното си пространство по начина, по който го възприемах преди няколко седмици.

Лично развитие

Служител по кодиране и редактиране на документи

Персоналът по кодиране и редактиране на документи кодира информация, проверяват и коригират, изпълняват разнообразни помощни административни задачи.

Професии и длъжности

Служител, водещ документи за производствени материали

Персоналът, водещ документи за производствени материали изчислява необходимите количества материали на точно определени дати за производство, строителство и други производствени дейности, изготвя и проверява производствени графици.

Професии и длъжности

Служител, водещ статистически, финансови и застрахователни документи

Служителите, водещи статистически, финансови и застрахователни документи получават, съставят и изчисляват статистически или актюерни данни или извършват помощни административни задачи, свързани с транзакции на банки, застрахователни и други финансови компании.

Професии и длъжности

Служител, водещ статистически и финансови документи

В тази група са включени лицата, които: получават, събират и изчисляват статистически или актюерски данни или извършват административни задачи, свързани с банкови операции или операции на други финансови институции.

Професии и длъжности

Служител, водещ счетоводни сметки и документи

Служителите, водещи счетоводни сметки и документи имат следните основни длъжностни задължения:помагат при воденето и осчетоводяването на записи и изчисления, изчисленията на заплати и производствени разходи, както и при касовите плащания; обработват счетоводна, статистическа, финансова и друга подобна информация;
отговарят за паричните плащания.

Професии и длъжности

Защо понякога търсенето на работа става много дълъг процес?

Понякога търсенето на работа се превръща в дълъг процес. Вие започвате все повече да се обезсърчавате и да се притеснявате за това, как ще обяснявате на потенциалните си работодатели голямото прекъсване в трудовия си стаж?

Стратегия за търсене на работа 1

Как да се справите с трагичните ситуации по време на интервю за работа?

Настъпи моментът, когато сте се подготвили за Вашето интервю за работа, предвидели сте и най-дребните детайли и изведнъж се случва нещо непредвидено. Какво да правите? Да паникьосвате и да се откажете от предложения Ви шанс за добра работа или да се опитате да оправите нещата?

Успешни стратегии на интервю за работа