Глава 12. Максимално внимание към резултати!

Книга на Брайън Трейси. Вашата способност да постигате резултати се явява един от най-важните фактори при определянето на това доколко висока заплата и доколко висока скорост за издигане в службата можете да очаквате. Резултатите са всичко в деловия свят.

Управление и развитие на кариерата

Какви са задълженията на Вашият работодател?

По информация от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, работодателят е длъжен да Ви осигури...

Управление и развитие на кариерата