Преподавател по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

Другите преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности преподават на възрастни и деца, които изучават чужд език поради миграционни причини, за да покрият професионални изисквания или търсят нови възможности, да улеснят своето участие в образователни програми, предоставени на чужд език или за лично усъвършенстване. Те работят извън училищната образователна система или в помощ на ученици и учители в рамките на тази система.

Професии и длъжности

Допълнете своите таланти и покачете шансовете си за добра кариера

Притежавате безброй таланти и способности, но те не Ви позволяват да направите добра кариера? Най-вероятната причина за това е фактът, че не успявате да направите достатъчно привлекателна за работодателите комбинация от своите таланти, умения и квалификация. С какво бихте могли да допълнете основните си предимства, за да станете добър кариерист?

Управление и развитие на кариерата

Професията „преводач” – митове и реалности

Професията „преводач” е една от най-разпространените в света. Можем да видим преводачите по телевизията, да четем тяхните преводи и да ги забележим на всяка международна среща. Те винаги остават в сянка, затова много хора имат грешна представа за тяхната работа. Искате да работите като преводач? Преди да направите окончателен избор, предлагаме Ви да се запознаете с няколко мита за тяхната работа.

Избор на кариера 1