Какви са възможностите да се намери легална работа извън страната?

Все повече български работници и специалисти заминават на работа в чужбина. Какви са възможностите да се намери легална работа извън страната?

Стратегия за търсене на работа

Легализация на документи за образование

Какво трябва да направите за да легализирате документ за образование, издаден от българско учебно заведение, когато заминавате за чужбина? Как да се признае образователен документ, издаден в чужда държава, ако се връщате в България?

Образование & Квалификация 3