Не го приемайте лично

Горещи теми: пол, поколение и култура

Приложна психология

Емоционалното изгаряне - проблемът на хората, работещи с хора

Хората, чиято професия е свързана с проявите на грижа (емпатия) към други хора, с времето изтощават своите ресурси на положителните чувства и не могат да се противопоставят на стреса. С времето това може да докара физическото и психическото изтощаване.

Проблеми в работата

Десет начина веднага да направите живота си по-добър

Повечето наши проблеми произлизат от нашите мисли. Те не са резултат от някакви реални събития, от нашите действия или действията на други хора.

Лично развитие

Цветът на лицето издава настроението

Хората подсъзнателно усещат какво чувства техния събеседник.

Приложна психология