Има ситуации, които стимулират честността

Съзнанието, че някой ни наблюдава постоянно, на практика се явява коректив на човешкото поведение и изкарва на преден план положителните качества от характера

Приложна психология