Феноменът “абстрактно четене” намалява успеваемостта на учащите

Проблемът за концентрацията на вниманието по време на четене е заинтересовал сериозно учените в САЩ.

Лично развитие