Text: -A A +A

Срещите заемат голяма част от нашето работно време. Бизнес среща може да се нарече всяка ситуация, когато двама или повече хора се събират да обсъдят някакви делови въпроси, като имат някаква определена обща цел. Как да се представите най-добре по време на срещата и да придобиете авторитет?

Фото: Flickr

Не забравяйте, че няма смисъл да отивате на бизнес среща, ако нямате какво да кажете, и не следва да се назначава среща, ако въпросът може да бъде решен чрез обаждане по телефона или електронно писмо. Загубеното време няма да даде нищо полезно нито на Вас, нито на хората, с които се срещате.

Ние участваме в срещи за да обменяме с други хора информация и идеи, за да убедим хората в нещо, да съгласуваме някакви действия, да намерим решение на някакъв проблем. Деловите срещи с цел продажби също влизат в горепосочените цели.

Важно е да се подготвите добре за срещата. Добре е да знаете дневния ред на работната среща. Определете за себе си цел (защото ще присъствате на тази среща?) и средства (дейности), които ще използвате за постигането на тази цел. Например, ако Вашата основна цел е да убедите партньора си да инвестира в маркетингова програма (с помощта на услугите на някаква маркетингова фирма), можете да направите това по следния начин:

  • Сравнете, как Вашата фирма използва услугите на външните маркетингови фирми и как го правят Вашите конкуренти.
  • Подкрепете идеята си, като покажете нагледно как може да се увеличи печалба на фирмата Ви. Използвайте визуални средства.
  • Дайте добри препоръки на избраната от Вас фирма за маркетингови услуги.
  • Амбицирайте партньора си да използва нови начини за работа във фирмата Ви.
  • Покажете на присъстващите, че сте лично заинтересовани в успеха на предлагания от Вас проект.
  • Въвлечете присъстващите в обсъждането на проблема. Предложете им да задават въпроси.

и т.н.

Избраните от Вас действия трябва да бъдат ефективно средство за постигане на целта Ви. Ако се съсредоточите върху своите действия, ще успеете да се преборите със своите притеснения и чувство за малоценност и няма да направите грешката да се опитвате да впечатлите присъстващите и да изглеждате по-умен отколкото сте в действителност (и с това напълно да провалите своето представяне). Съсредоточавайки се върху предварително подготвените от Вас въпроси, ще можете и да избегнете „притеснено” поведение: например, няма да сваляте прашинки от ръкава си или да говорите с неестествен глас.

Пригответе се добре за своето представяне, набавете си необходимата статистика и проверена информация. Помислете за "скрит дневен ред" - т.е., за въпросите, които други хора могат да повдигнат на тази среща. Ако разбирате причините, поради които хората изразяват определени становища, ще можете много по-лесно да отговорите на техните очаквания.

Най-ефективния начин да склоните присъстващите да приемат Вашата гледна точка е да я представите по начин, който ще остави присъстващите с впечатление, че решението е взето съвместно. Затова, вместо директно да предложите своето решение, предложете своята идея за разглеждане от присъстващите и насочете мнението на хората към искания от Вас резултат.

Прочетено: 2,277 пъти Източник: Портал Кариерист | 14.01.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!