Text: -A A +A

Езикът на тялото, мимиката и погледът Ви играят най-важна роля във впечатлението, което оставяте у хората.

Фото: stock.xchng

Някои срамежливи хора могат да придобият навик да избягват визуалния контакт с околните. Ако влизате в стаята без да поглеждате присъстващите, то после е много трудно да установите с присъстващите контакт с поглед.

Ето Ви няколко трика за визуален контакт (правилния поглед), които ще Ви помогнат да се преборите със затрудненията в тази област, ако имате такива.

1. Когато се срещате с хора, погледнете ги в очите и задръжте погледа си върху тях за кратко. По този начин ще им покажете, че те са важни за Вас. Внимавайте да не задържате погледа си прекалено дълго, за да не изглеждате агресивни. Достатъчно е да задържите визуалния си контакт няколко мигновения, докато, например, повтаряте наум имената им.

2. За да не премигвате без да искате по време на разговор, трябва мускулите покрай очите Ви да бъдат отпуснати. Можете да правите следното упражнение (но не по време на общуване!): присвивайте и отпускайте няколко пъти очите си. Ако имате лещи за очи, това упражнение може да Ви затрудни, затова си слагайте овлажняващи капки за очите, най-вече, ако Ви се налага дълго време да се намирате в помещения с изсушен въздух. (В същност, точно лещите могат да Ви накарат да придобиете лош навик да примигвате, когато говорите с хората.)

3. Имайте навика веднага да установявате визуален контакт с хората, с които общувате. За да се научите да поддържате визуален контакт (а и за да тренирате очните си мускули, напрегнати от компютъра), правете следното упражнение (но не по време на общуване!): Вземете в ръка някакъв предмет и го вдигнете пред очите си. Дръжте главата си изправена и бавно премествайте предмета наляво, надясно, нагоре и надолу, при това го следете с погледа си. След това задръжте предмета пред лицето си и бавно завъртвайте главата си надолу, нагоре, наляво и надясно, без да изпускате предмета от поглед. От време на време премигвайте, за да свалите напрежението от очите си.

Важно е да поддържате визуален контакт с хората, с които общувате, но още по-важно е какво ще изразява погледът Ви!

Прочетено: 7,397 пъти Източник: Портал Кариерист | 11.02.2013г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!