Text: -A A +A

Репутацията на компетентен човек е изгодна сама по себе си. Тя има голям принос в целият процес на изграждане на имиджа на човека с висок социлен статут. Притежанието на такъв статут дава доста предимства.

Фото: stock.xchng

3. Подчертаване на своето доминиращо положение по невербален начин

Някои видове на невербално поведение говорят за висок социален статут и власт, други подчертават нисък статут и подчиненост. Имиджът на човека с висок социален статут често се подчертава със свободните пози на тялото и непренудено държание. Хората с висок статут гледат направо на събеседника си, когато говорят, но когато слушат, демонстрират по-малко внимание. Те по-често прекъсват другите и по-често приключват разговора. Те по-често нарушават личното пространство на събеседника си, в това число го докосват. Най-вече към това са склонни мъжете.

Жените, притежаващи висок статут и власт, често демонстрират обратна схема на поведение: те намаляват визуалния контакт, когато говорят, но приковават погледа си към събеседника, когато слушат. Жените при представянето на себе си имат повече трудности,отколкото мъжете. Така, например, мъжете биха допуснали да ги управлява праволинеен, настойчив, целеустремен мъж, но повечето от тях биха приели негативно, ако същият стил на ръковоство използва жена.

В нашето общество са се формирали определени полово-ролеви стереотипи, изискаващи от жената да избягва праволинейни изказвания. Обществото „очаква” жената да бъде насочена към общуването, да изслушва различните гледни точки и да използва тактиката на компромис при решаването на конфликтните ситуации. Според тези стериотипи, мъжете могат да използват агресивно-напорист невербален език, за да съобщат за своя социален статут. Жените, използващи подобни начини за демонстриране на статута си, могат да бъдат обвинени в проявата на неуравновесен характер и истеричност.

Прочетено: 23,353 пъти Източник: Портал Кариерист | 01.12.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!