Text: -A A +A

Имиджелогията е наука за изграждането на имидж. Да разгледаме, как тази наука ще ни помогне в изграждането на имиджа на деловия човек.

Фото: stock.xchng

Имиджът е образа на някой или нещо, носещ определено емоционално послание. Този образ отразява вътрешните най-съществени характеристики. Имиджът може да бъде положителен и отрицателен. Така, някой имидж може да предизвика симпатия, а друг – да предизвика неприятни чувства.

Най-често, когато изграждаме своя имидж, целим постигане на положителен ефект в очите на другите хора. За да постигнем исканият ефект, трябва да знаем, какви черти и качества предизвикват положителна реакция и изглеждат привлекателни и след това да „вградим” тези качества в нашия имидж.

1. Принципи на изграждането на имидж

Самовъзпитание и самоусъвършенстване

Не е възможно да подобрите своя образ, който представяте на околните, ако не сте наясно, какво в същност представлявате. Трябва да определите за себе си, какви сте наистина и какви бихте искали да изглеждате в очите на хората. Ако забелязвате несъответствие между тези две неща, трябва да определите, какво бихте искали и бихте могли да промените в себе си (външно и вътрешно) и да си поставите за цел да направите тези промени.

Хармония на визуалния образ

Хармонията е съответствието в съчетанията на пропорциите на лицето и тялото, цветотипа на външността и типа на силуета. За да се харесате на хората, не е задължително да отговаряте на класическите изисквания за красотата. Трябва само да бъдете интересни и привлекателни със своите индивидуални особености на външността, създаващи общата хармония. Външния вид на човека не винаги съответства на вътрешното съдържание. Той, по-скоро, подчертава някои вътрешни черти на личността, а някои, напротив, скрива.

На практика не е възможно да създадете имидж, противоположен на вътрешното Ви съдържание. Дори да успеете да създадете подобен имидж, няма да можете да го поддържате дълго време. Но, съществува психологически закон, че когато започнете да презентирате на околните определени черти от характера си, които не притежавате (например, пунктуалност), то започвате да се променяте и вътрешно, привеждайки вътрешното си съдържание в съответствие с външното Ви представяне. Не е задължително, че показваната от Вас черта на характера наистина ще стане Вашата същност, но ако се стремите към това, ще се доближите към това си качество.

Комуникативно и вербално въздействие

В процеса на комуникация става предаване и приемане на различна информация: емоции, настроение, данни и т.н. Ефективността на дадения принцип е в правилното използване на методите на убеждаване, внушаване и подражаване. Важно е да владеете различните техники на вербалното (речево) въздействие и да умеете да го разпознавате у другите хора.

Саморегулиране

Организмът на човека притежава определени инстинктивни реакции. Когато към инстинктите се включи и съзнанието, човекът започва да живее по начин, който му позволява по-добре да се адаптира към средата и да реализира своите желания. Имиджът, т.е. визуалния образ, който се формира сам по себе си, подчинявайки се само на инстинктите, присъщи на всеки човек, няма да е хармоничен и жизнеспособен. За поддържането на добър имидж, съответстващ на Вашата социална среда, трябва да полагате определени усилия. Саморегулирането или управлението на своя имидж, е когато Вие непрекъснато анализирате своите потребности и ги съпоставяте със своите възможности. Следващата стъпка след направеното съпоставяне е да полагате усилия да промените това в имиджа си, което не Ви удовлетворява.

Самопрезентация

Самопрезентацията е процесът с помоща, на който човекът се старае да формира у хората определено впечатление за себе си. Успехът на самопрезентацията зависи от уменията да представите себе си на другите хора, да привлечете към себе си тяхното внимание, да предизвикате интерес, към някакви си качества. Целта на самопрезентацията е впечатлението и представянето пред другите хора на своя имидж.

Самопрезентацията се явява неразделна част от човешкото естество. Защо хората трябва да отделят специално внимание върху самопрезентацията? Има няколко основни причини.

Прочетено: 14,718 пъти Източник: Портал Кариерист | 20.11.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!


Коментари

Лъчезар Христов Василев е нагъл, настоятелен и се опитва да заблуди възрастни хора, да им спечели доверието и да ги вкара в беда.


Лъчезар Христов Василев е нагъл, настоятелен и се опитва да заблуди възрастни хора, да им спечели доверието и да ги вкара в беда.


Лъчезар Христов обикновено започва работа във фирма и след като открадне ценната информация или продукти, изчезва безследно


Добави коментар