Text: -A A +A

Изграждането на положителен имидж задължително включва използването на стратегии за предизвикване на симпатия у хората. Тази част на имежделогията се преплита с психологията и се опира върху закономерностите, присъщи на човешката психика.

Фото: stock.xchng

Изграждането на положителен имидж задължително включва използването на стратегии за предизвикване на симпатия у хората. Тази част на имежделогията се преплита с психологията и се опира върху закономерностите, присъщи на човешката психика. Да разгледаме четири основни стратегии:

1. Изразяване на симпатия към друг човек

Колко често казвате комплименти на околните? Колко често молите за подкрепа и съвет? Тези въпроси са доста важни, защото описаните действия представляват начините за изразяване на симпатия към друг човек.

Камплиментът направен по деликатен начин, се явява ефективен начин да придобиете симпатия. Хората с готовност вярват на приятните забележки, отправени към тях (но, всеки може да познае, когато към него се отправят незаслужени хвалби).

Още един начин да изразите симпатия е да се усмихвате и да подавате невербални знаци за внимание към събеседника си (да кимвате с глава, да гледате в очите на събеседника и др). Усмивката сигнализира, че имате добро настроение и самочувствие и харесвате човека, на когото се усмихвате. Колко често се усмихвате?

Важно е да се научите да се усмихвате по-често и по-искренно. Човекът, отправящ към Нас искренна усмивка, винаги ще бъде чаровен в Нашите очи.

2. Създаване на видима прилика с друг човек

Хората харесват тези, които приличат на тях самите или на приятните им хора. Приликата може да бъде изразена в наличието на общи интереси, на някои определени черти на външността или гласа, начина на обличане или на говорене. Да изразите съгласието с убежденията и вярванията на друг човек е начин да спечелите неговата симпатия.

Най-добрият начин да се харесате на някого е да коригирате своето мнение в съответствие с определени признаци, важни за друг човек. Това не значи, че трябва да се преструвате и да се откажете от собствените си вкусове, интереси и мнения. Най-голям ефект ще постигнете, ако изразите съгласието си по въпроси със средна важност и да декларирате своето несъгласие по второстепенните въпроси. Понякога за човека не е толкова важно да приемете неговата гледна точка, колкото да я разберете.

В бизнес средата е важно, външността Ви да съответства на социалната среда, в която се движите. Изглеждайки, като успешните хора от Вашия бизнес, Вие, освен да подчертавате принадлежността си към определена професионална група, също така и подтиквате своите колеги и клиенти да Ви симпатизират и да Ви приемат като успешен човек.

Важен момент за имиджа на ръководител, е създаването на образ на човека, на когото хората биха искали да приличат, на своеобразен еталон, образец. Ръководителят не бива „да се губи в общата маса”. Дори при демократичния стил на управление, ръководителят на фирмата или лидерът на екипа е този, когото служителите смятат за образец за подражение.

Прочетено: 39,120 пъти Източник: Портал Кариерист | 23.11.2009г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!