Погледът често е по-важен за вашия имидж от езика на тялото

Езикът на тялото, мимиката и погледът Ви играят най-важна роля във впечатлението, което оставяте у хората.

Изграждане на имидж