Етикет в ... служебната тоалетна

Как трябва да се държим в офисната тоалетна? Правила на етикета.

Етикет