Малки трикове (за кариеристки)

Веждите повече от всяка друга черта на лицето определят израза му. Всяка най- малка промяна във формата променя облика. Рядко се срещат вежди, чиято форма е толкова лoша и неподходяща за лицето, че трябва да се промени напълно. Обикновено веждите изискват съвсем малки корекции.

Грижи за външния вид