Официална фотография, или как да си създадете професионален имидж

Добре направената фотография за документи за кандидатстване помага да си намерите по-добра работа или по-добре да се представите пред своите клиенти.

Бизнес стил 1