Имиджелогия: Принципи на изграждане на имидж

Имиджелогията е наука за изграждането на имидж. Да разгледаме, как тази наука ще ни помогне в изграждането на имиджа на деловия човек.

Изграждане на имидж 3