Официална фотография, или как да си създадете професионален имидж

Добре направената фотография за документи за кандидатстване помага да си намерите по-добра работа или по-добре да се представите пред своите клиенти.

Бизнес стил 1

Външният вид на работното място е част от Вашия имидж

Имиджът на един професионалист не се изчерпва само с представянето на личната си персона (облеклото, поведението, речта и т.н.), а се разпростира на цялата среда в която той работи. Обкръжението ни може да помогне да придобием и поддържаме добър имидж в очите на околните, както и да омаловажи всичките ни усилия, които полагаме за поддържането на имиджа си.

Изграждане на имидж