Добрите обноски - паспорт за успеха. Бизнес срещи на чай.

Ние, българите, заслужаваме да познаваме детайлите, на които доброто общество в Европа и света обръща внимание.
В Европа е на мода да се организират бизнессрещи на чай. Какво представлява чаената церемония?

Етикет 3