Във Фирмения ни Каталог можете да намерите фирми и организации, работещи в областта на човешките ресурси (HR), обучението и подпомагащи с услуги и продукти малък и среден бизнес (B2B). Ако търсите помощ или услуга за своята кариера или бизнес, тук можете да намерите информация за дейността на фирмите и организациите, работещи в тези области, както и координати за връзка с тях.

Услуги за бизнеса »

Услуги в областта на HR »

Образование и обучение »


Съюзът на икономистите в България

СИБ е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват дееспособни физически и...
целия профил »

Висше училище по застраховане и финанси

ВУЗФ е първото в България частно специализирано висше училище в областта на застраховането и финансите.
целия профил »