СИБ е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват дееспособни физически и юридически лица, които се занимават и извършват икономическа дейност в областта на науката, практиката и управлението.


Прегледано: 2,019 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 25.03.2008г.