Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им. Регистриран е като сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).


Прегледано: 2,076 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 29.05.2008г.