Защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност. Подпомага държавната и общинска администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите.


Прегледано: 2,004 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 29.05.2008г.