Приоритети на камарата са подпомагане държавната и общинската администрация в усилията за насърчаване развитието на занаятите, както и подпомагане на членовете си в организирането и осъществяването на занаятчийското обучение. Не на последно място в дейностите на РЗК-София е контролирането на надеждността на качеството на занаятчийските услуги и законообразността на занаятчийската дейност.


Прегледано: 2,083 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 30.05.2008г.