Кариер Райз енд Дивелопмънт ЕООД е Център за подбор, обучение и управление на човешки ресурси. В основата на нашата работа лежи индивидуалния подход. При нас се отчита спецификата, както на вакантната длъжност -необходими професионални и личностни качества и навици, така и на фирмата-работодател - вътрешна и външна политика, корпоративна култура, имидж на пазара.


Прегледано: 2,222 пъти Публикувал: rise Източник: Портал Кариерист | 29.03.2008г.