Информация за фирми и организации, предоставящи Услуги в областта на HR, както и координати за връзка с тях.

Административен регистър

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт
целия профил »

Търговско промишлена палата - Стара Загора

Търговски промишлена палата - Стара Загора, представител на бизнес интересите на фирмите от старозагорски регион. Полезна икономическа информация,...
Стара Загора
целия профил »

Бизнес Клуб

Бизнес Клуб - Софийски университет Св. Климент Охридски
София
целия профил »

Национална агенция за приходите

Националната агенция за приходите обедини събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС,...
София
целия профил »

Бюро по труда - Марица

Дирекция Бюро по труда - Марица - гр.Пловдив
Пловдив
целия профил »

Съюзът на икономистите в България

СИБ е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват дееспособни физически и...
целия профил »

НАПОО

Национална агенция за професионално образование и обучение.
целия профил »

Център за развитие на човешките ресурси

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието,...
целия профил »

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Междууниверситетски център за развитие на кариерата на Университет за национално и световно стопанство.
целия профил »