Информация за фирми и организации, предоставящи Услуги в областта на HR, както и координати за връзка с тях.

Съюзът за стопанска инициатива

Учредителите на ССИ са само частни фирми, обединени около основна цел - защита на интересите и подпомагане на частния бизнес, в лицето на неговите...
целия профил »

Регионална занаятчийска камара - София

Приоритети на камарата са подпомагане държавната и общинската администрация в усилията за насърчаване развитието на занаятите, както и подпомагане на...
София
целия профил »

Регионална занаятчийска камара - Шумен

Регионалната занаятчийска камара защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност; организира занаятчийското...
Шумен
целия профил »

Регионална занаятчийска камара – Враца

Защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност. Подпомага държавната и общинска администрация в усилията им за...
Враца
целия профил »

Съюзът на архитектите в България

Съюзът на архитектите в България (САБ) е доброволна творческо-професионална организация на архитекти, независимо от дейността им.
целия профил »

Junior Achievement

Джуниър Ачийвмънт Worldwide е най-старата и най-бързо развиващата се организация в света, която е изградена на основата на партньорство между бизнеса...
целия профил »

Агенция по обществени поръчки

Агенцията е подчинена на Министъра на икономиката и енергетиката и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените...
целия профил »

Националният осигурителен институт

НОИ е публична организация, която, на основата на законовото задължение за осигуряване, гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите.
целия профил »