Информация за фирми и организации, предоставящи Услуги в областта на HR, както и координати за връзка с тях.

Българска асоциация на вещите лица и експертите

БА ВЛЕК е създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица...
целия профил »

Национално сдружение на козметиците

НСК “Здраве и красота” е професионален съюз на работещите в сферата на услугите за красота.
целия профил »

Националното Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България

Националното Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение.
целия профил »

Български Моряшки професионален съюз

Осигурява защита при нарушение или неизпълнение на клаузи от колективен трудов договор, трудовото законодателство и при наличие на трудов спор.
целия профил »

Българското актюерско дружество

Актюерите анализират, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове; предлагат практически решения на проблеми,...
целия профил »

БАПС

Българска асоциация на професионалните сомелиери.
целия профил »

Българската Асоциация на Производителите на Оранжерийна Продукция

Асоциацията извършва дейност в частна полза на своите членове. В нея членуват юридически и физически лица от цялата страна, регистрирани като...
целия профил »

Българската Асоциация на Професионалните Готвачи

БАПГ не е профсъюз или подобна форма на организация и запазва неутралитет при всички работническо-мениджърски взаимоотношения. Асоциацията има за цел...
целия профил »

Асоциация на млекопреработвателите в България

Асоциация на млекопреработвателите в България е доброволно сдружение на производители на млечни продукти в страната.
целия профил »